Saturday, May 3, 2014

Mengenal Persatuan Seni Silat Setia Hati (ESHA) Melaka

Di - Singapura , Senisilat SETIA HATI ini telah di - pelopori oleh almarhum Abdullah Muhammad Jasmani Haqiki Bin Hj . Mohd . Ali , pada tahun 1939 . Kemudian berkembang terus pada 1945 .Sa - belum mengenalkan senisilat Setia Hati di - kalangan masyarakat di - Singapura Kang Jasman mengajar permainan yang di - beri nama Pateh Gajah Mada . Permainan ini de - peroleh dari ayahanda beliau sendri. 
Sa - telah bertemu dengan Kang Munaji yang telah merantau dari Bentan , murid dari perguruan ESHA maka barulah permainan yang di - Petek dari perguruan dan aliran yang terbaik di - susun dan di - olah sa - hinggakan ia - nya menjadi 7 jurus . Sebagai situs dasar dalam perguruan ESHA di - Singapura.
 Dalam permainan ESHA yang di - asaskan dari petekan beberapa jenis permainan ini ada permainan CIKALONG , CIMANDE , CIRODA , DERMAYON dan UJONG SEMIK . Dari petekan lima jenis aliran ini dan dengan permainan PUKULAN MENANTI serta permainan PATEH GAJAH MADA maka Kang Jasman telah
menyusun dengan cermat menjadikannya tujuh jurus dasar dalam perguruan ESHA di - Singapura. Maka dengan persetujuan bersama Nama Senisilat SETIA HATI dikembang luaskan oleh Kang Jasman di Singapura. Almarhum Kang Jasman sangat cenderung dalam memperdalami ilmu persilatan . Dia banyak menemukan jagoh - jagoh silat pada zaman mudanya . Sungguh pun demikian hanya 3 ( tiga ) orang saja yang benar - benar di - akui oleh Kang Jasman sebagai gurunya . Berdasarkan dari catatan yang ada dalam nukilan beliau ketiga orang gurunya itu ada - lah ; 
1 . Ayahandanya Haji Mohamad Ali bin Hj Mohd Noor.
2 . Kang Munaji 
3 . Tuan Hj Johar

Pembelajaran

Susunan mata palajaran Senisilat ESHA pada hari ini di ajarkan secara sistematik. Yang mana pelajaran ini telah dibincangkan dan disusun oleh Jemaah lembaga guru-guru ESHA.

ASAS
(a) Senaman Jasmani sebanyak 6 cara. ini hendaklah dilakukan setiap hari oleh pesilat.
(b) Belebat satu dan belebat dua.
(c) Jurus pukolan menanti

PERMULAAN
1. Jurus satu pecah empat penjuru
2. Jurus dua pecah lima (A)
3. Jurus tiga pecah tiga (B)
4. Jurus empat tendang kaki kanan dan kiri (K)
5. Jurus lima tendang saling kanan dan kiri pusing keliling bulatan kecil empat langkah.
6. Jurus enam tendang saling kanan dan kiri pusing keliling bulatan besar, lapan langkah.
7. Jurus tujoh pecah empat persegi besar (Ketek Puteh)

PERTENGAHAN
1. Senaman jurus sebanyak 13 cara, tujuannya ia-lah untok menseimbangkan pergerakan tangan dan kaki kanan supaya pergerakan tida berat sebelah dalam permainan bersabong silat.
2. Elak/mengelak sebanyak 6 cara, tujuannya ia-lah untok memperkemaskan cara posisi badan dalam menghadapi serangan dari pihak lawan.
3. Pukulan Menanti yang pertama, ialah bentok permainan yang tidak berkisar dari tempat asal.
4. Kunci/mengunci (asas) mengandungi 26 cara.

TERTINGGI SATU
Kunci buka kunci mengandungi 26 cara yang mana pecahan-nya dari kunci mengunci asas yang 6 cara.

TERTINGGI DUA
Buah pukulan dalam latihan ini biasanya para pelatih silat telah sampai kepada peringkat timbalan atau pembantu jurulatih. Antara lain setiap pukulan itu mempunyai nama2 tersendiri seperti Pukulan Sendeng Alam Bertempat, Tiga Seturut, Pukulan 'X', Sebat Belalai, Kupu-Kupu, Harimau Sembunyi Kuku, Anak Harimau Sembunyi Kuku dan beberapa nama lagi.

TERTINGGI TIGA
Adalah mereka-mereka yang telah menjalani latihan-latihan serta kurtsus khas dalam memimpin gelanggang silat sa-telah di-sahkan oleh Jema'ah Lembaga Guru-Guru, dan berkemampuan dalam mengakhatamkan murid-murid.

Waktu Latihan
Latihan berjalan setiap hari
Jumaat(malam) & Sabtu(malam)
Cuti Sekolah : Setiap Hari
informasi lebih lanjut dapat di lihat disini http://senisilatsetiahati.blogspot.com 

No comments:

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.